Konferencia Šport a podnikanie

01.12.2019

"Na konferencii sa zúčastnia pozvaní odborníci, najmä z oblastí práva, legislatívy, účtovníctva, daňového poradenstva a informačných technológií (IT), ktorí svojou aktívnou účasťou a zapojením sa do diskusie, môžu pomôcť a prispieť k vypracovaniu odporúčaní a návrhov do pripravovaného elektronického podporného nástroja určeného pre absolventov športových škôl, športovcov a fyzické osoby so záujmom podnikať v športe."

Dňa 03. decembra 2019 (utorok), v čase od 13:00 hod. do 18:30 hod., sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave uskutoční odborná diskusná konferencia pod názvom:

"Šport a podnikanie".

Na konferencii sa zúčastnia pozvaní odborníci, najmä z oblastí práva, legislatívy, účtovníctva, daňového poradenstva a informačných technológií (IT), ktorí svojou aktívnou účasťou a zapojením sa do diskusie, môžu pomôcť a prispieť k vypracovaniu odporúčaní a návrhov do pripravovaného elektronického podporného nástroja určeného pre absolventov športových škôl, športovcov a fyzické osoby so záujmom podnikať v športe.

Hlavnými témami konferencie budú:

  • Analýza súčasnej legislatívy, ktorá definuje základné pravidlá a povinnosti nevyhnutné na začatie a realizovanie podnikania v športe.
  • Predstavenie si základných životných situácií a s nimi spojenými povinnosťami.
  • Predstavenie si návrhu idey elektronického podporného nástroja, ktorý bude určený pre intuitívny spôsob výberu vhodných možnosti podnikania, s obsahom inštruktážnych formulárov a vzorových dokumentov spojených so začatím podnikania, a následným statusom podnikateľa s možnosťou porovnania rôznych foriem podnikania.

Hlavným cieľom konferencie nie je vzdelávanie, ale hľadanie foriem a obsahu systémových úprav legislatívneho, zmluvného, daňovo-odvodového, účtovného, organizačno-technického, IT, či administratívneho charakteru, ktoré by mohli do budúcnosti uľahčiť podnikanie športových odborníkov alebo či sa vôbec rozhodnúť pre podnikanie v oblasti športu.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400