Tlačová správa k novele zákona o športe

12.12.2019

"Dňa 10.12.2019 sa Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „UčPS“) obrátila písomnou žiadosťou na pani prezidentku Slovenskej republiky"

Vážení čitatelia, vážení priatelia športu,

dňa 10.12.2019 sa Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „UčPS“) obrátila písomnou žiadosťou na pani prezidentku Slovenskej republiky, aby vo vzťahu k novele zákona o športe (parlamentná tlač 1716) zvážila využitie svojej kompetencie podľa článku 87 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a vrátila predmetnú novelu zákona o športe s pripomienkami Národnej rade Slovenskej republiky na jej opätovné prerokovanie.

Súčasťou predloženej žiadosti je pripojené stanovisko, v ktorom UčPS uvádza jednotlivé nedostatky legislatívneho procesu a obsahu schválenej právnej úpravy, s poukazom na jej nesúlad s právom Európskej únie, porušenie čl. 36 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a nesúlad s ďalšími právnymi predpismi.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400