Podnikanie v športe

Zverejnenie portálu

03 dec 2019

Nový portál pre podnikateľov v športe a všetkých ktorý sa chcú stať podnikateľmi v oblasti športu

Konferencia Šport a podnikanie

01 dec 2019

Na konferencii sa zúčastnia pozvaní odborníci, najmä z oblastí práva, legislatívy, účtovníctva, daňového poradenstva a informačných technológií (IT), ktorí svojou aktívnou účasťou a zapojením sa do di ...

 

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400