• Doma
  • Tabuľka voľných živností

voľné živnosti

Číselné označenie

Činnosť

poznámka

Číselné označenie SK NACE http://www.nace.sk/ 

SEKCIA  C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA

14 VÝROBA ODEVOV

1401 Odevná výroba  

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výrobu športových potrieb a sedlárskych výrobkov z kože (výrobu  lôpt, sedlárskych výrobkov, výrobu jazdeckých pomôcok)  

Výrobu športových odevov z textilu 

 

Výroba kožených športových rukavíc a športových pokrývok hlavy (32.30) nie je uvedená v Zozname odporúčaných voľných živností, ktoré vydalo MV SR

14.11.Táto trieda zahŕňa:

– výroba odevov vyrobených z kože alebo kožených výrobkov vrátane doplnkov vyrobených spracovaním kože ako zváračské kožené zástery

Táto trieda vylučuje:

– výrobu kožušinových odevov, pozri 14.20

– výrobu kožených športových rukavíc a športových pokrývok hlavy, pozri 32.30

– výrobu ohňovzdorných a ochranných/bezpečnostných odevov, 32.991

15 VÝROBA KOŽE A KOŽENÝCH VÝROBKOV 

1502 Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 

Výrobu športovej obuvi  

 

Výroba lyžiarskych topánok (32.30) nie je uvedená v Zozname odporúčaných voľných živností, ktoré vydalo MV SR

15.20 Táto trieda zahŕňa:

– výrobu obuvi na všetky účely z akéhokoľvek materiálu vyrobeného akýmkoľvek procesom, vrátane lisovania (pozri nižšie uvedené výnimky)

– výrobu kožených častí obuvi: výroba zvrškov topánok a horných častí, vonkajších a vnútorných podrážok, opätkov atď.

– výrobu gamaší, ochranných návlekov na nohy a podobných výrobkov

Táto trieda vylučuje:

– výrobu obuvi z textilného materiálu bez použitej podrážky, pozri 14.19

– výrobu drevených častí topánok (napr. opätkov a kopýt), pozri 16.29

– výrobu gumených čižiem a opätkov a podrážok topánok a ostatných gumených častí obuvi, pozri 22.19

– výrobu plastových častí obuvi, pozri 22.29

– výrobu lyžiarskych topánok, pozri 32.30

– výrobu ortopedických topánok, pozri 32.50

16 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM NÁBYTKU; VÝROBA PREDMETOV ZO SLAMY A PRÚTENÉHO MATERIÁLU

1602 Výroba jednoduchých výrobkov z  dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 

Výrobu športových drevených výrobkov  (výrobu bránok, športového náradia (palice, veslá, žrde, rakety, hokejky)

 

Poznámka : V rozsahu živnostenského oprávnenia nie  je možné vykonávať: Stolárstvo (remeselná živnosť).

 

Táto divízia 16 zahŕňa výrobu výrobkov z dreva, napr. reziva, preglejok, lepenky, drevených kontajnerov, drevených podláh, drevených nosníkov a prefabrikovaných drevených budov. Výrobné procesy vrátane pílenia, hobľovania, tvarovania, laminátovania a montáže drevených výrobkov počnúc polenami, ktoré sú rezané na závory alebo rezivo, ktoré môže byť ďalej upravované alebo tvarované lištami alebo ostatnými nástrojmi na tvarovanie. Rezivo alebo ostatné upravené tvary dreva môžu byť následne hobľované alebo vyhladené a montované do hotových výrobkov, napr. drevených kontajnerov.

Okrem pilovania je táto divízia rozdelená hlavne na základe špecificky vyrábaných produktov.

Táto divízia vylučuje výrobu nábytku (31.0) alebo inštaláciu dreveného príslušenstva a podobných výrobkov (43.32, 43.33, 43.39).

22 VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU

2201 Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov  

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výrobu výrobkov z plastov (obaly, plastové výrobky pre stavebníctvo, hadice a profily z plastov, výrobu plastových okien, dverí, plastový tovar pre domácnosť, plastový nábytok, umelé črevá na výrobu údenín, bloky z pružných machových plastov na kreslá, matrace, výrobu sanitárneho tovaru z plastov (plastové vane, umývadlá, výlevky, sprchovacie kúty, záchodové misy, záchodové sedadlá, vírivé vane ...), odevy vyrobené z plastových fólií, výrobu plastových hračiek, športových potrieb z plastu)

 

 

2219 Výroba ostatných výrobkov z gumy:

Táto trieda zahŕňa:

– výrobu ostatných výrobkov z prírodnej alebo syntetickej gumy, nevulkanizovanej alebo stvrdnutej:

• gumové dosky, pláty, pásy, tyče, profilové tvary

• trubice, rúrky a hadice

• gumové dopravné pásy alebo prepravné pásy a remene

• gumové hygienické výrobky: antikoncepčné prezervatívy, cumle, fľaše na horúcu vodu atď.

• gumové výrobky na odev (iba ak sú spájané, nie šité)

• gumové podrážky a ostatné gumové časti obuvi

• gumové šnúry a povrazy

• pogumované priadze a textil

• gumové krúžky, náplne a tesnenia

• gumové kryty na valce

• nafukovacie gumové matrace

• nafukovacie balóny

– výrobu gumových kefiek

– výrobu rúrkovitých trubičiek z tvrdej gumy (ebonitu)

– výrobu hrebeňov, vlasových spôn, natáčok na vlasy a podobných výrobkov z tvrdej gumy

Táto trieda tiež zahŕňa:

– výrobu opravárenských gumených materiálov

– výrobu impregnovaného textilu, poťahovaného, pokrytého alebo laminátovaného gumou, kde guma je hlavnou zložkou

– výrobu gumových matracov na vodnú posteľ

– výrobu kúpacích čiapok a záster z gumy

– výrobu neoprénových kombinéz z gumy a súprav na potápanie

– výrobu erotických výrobkov z gumy

Táto trieda vylučuje:

– výrobu kordového textilu na pneumatiky, pozri 13.96

– výrobu odevov z elastického textilu, pozri 14.14, 14.19

– výrobu obuvi z gumy, pozri 15.20

– výrobu glejov a lepidiel na báze kaučuku, pozri 20.52

– výrobu protektorovacích pásov, pozri 22.11

– výrobu nafukovacích člnov a lodiek, pozri 30.11, 30.12

– výrobu matracov z pórovitej gumy, pozri 31.03

– výrobu športových potrieb z gumy, okrem odevov, pozri 32.30

– výrobu hier a hračiek z gumy (vrátane detských bazénikov, nafukovacích lodiek pre deti z gumy, nafukovacích zvierat z gumy, lôpt a podobných výrobkov), pozri 32.40

– regeneráciu gumy, pozri 38.32

 

22.29 Výroba ostatných plastových výrobkov

Táto trieda zahŕňa:

– výrobu plastového stolového riadu, kuchynských potrieb a toaletných výrobkov

– výrobu rozličných plastových výrobkov:

• pokrývok hlavy z plastu, izolačných náplní, častí svietidiel, úradných alebo školských potrieb, odevných výrobkov (iba utesnených, nie šitých), nábytkových doplnkov, sošiek, prepravných a dopravných pásov, samolepiacich pások z plastu, plastových kopýt do topánky, plastových cigarových a cigaretových špičiek, hrebeňov, natáčok na vlasy, drobností z plastu atď.

Táto trieda vylučuje:

– výrobu batožiny z plastu, pozri 15.12

– výrobu obuvi z plastu, pozri 15.20

– výrobu nábytku z plastu, pozri 31.01, 31.02, 31.09

– výrobu matracov z ľahčeného plastu, pozri 31.03

– výrobu športových potrieb z plastu, pozri 32.30

– výrobu hier a hračiek z plastu, pozri 32.40

– výrobu medicínskych a zubných prístrojov z plastu, pozri 32.50

– výrobu očného tovaru z plastu, pozri 32.50

– výrobu ochranných prílb a ostatného bezpečnostného zariadenia z plastu, pozri 32.99

26 VÝROBA POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH VÝROBKOV

2601 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

Výrobu optických a fotografických prístrojov a zariadení (ďalekohľady, optické teleskopy, astronomické prístroje, optické mikroskopy, výrobky s tekutými kryštálmi, lupy, priezory do dvier, objektívy do kamier, projektorov, fotografických prístrojov, kinematografické kamery, premietacie prístroje, fotografické blesky, fotografické zväčšovacie prístroje slnečné, športové, pracovné  okuliare, rámy a obruby na okuliare)

 

 

Táto divízia zahŕňa výrobu počítačov, periférnych zariadení, komunikačných zariadení a podobných elektronických výrobkov, ako aj výrobu komponentov na tieto výrobky. Pre výrobné procesy tejto divízie je charakteristický návrh a použitie integrovaných obvodov a použitie vysoko špecializovaných miniaturizovaných technológií.

Divízia tiež zahŕňa výrobu spotrebiteľskej elektroniky, meracie, testovacie, navigačné a kontrolné zariadenia, ožarovacie, elektromedicínske a elektroterapeutické zariadenia, optické nástroje a zariadenia a výrobu magnetických a optických médií.

29 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A PRÍVESOV

2901 Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky  

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  Stavbu lodí a člnov (stavbu obchodných plavidiel, plavidiel na osobnú dopravu, výletné lode, prievozné lode, nákladné lode, cisternové lode, remorkéry, plávajúce doky, pontóny, výrobu rekreačných a športových člnov – nafukovacích lodiek a člnov, plachetníc s pomocným motorom alebo bez neho, kanoe, kajaky, veslice, skify) 

 

 

Táto divízia zahŕňa výrobu motorových vozidiel na prepravu cestujúcich alebo nákladu. Do tejto divízie patrí výroba rôznych častí a prídavných zariadení, rovnako ako aj výroba prívesov a súprav s návesom.

Montáž a oprava vozidiel patriacich do tejto divízie je zaradená do triedy 45.20

46 VEĽKOOBCHOD, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

4601 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas

 

Poznámka:   V rámci sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb nie je možné vykonávať v súbehu voľné živnosti v prípadoch, ak podľa osobitných predpisov spĺňajú znaky novej regulovanej živnosti, napr.: prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, zasielateľstvo. Na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti  nie je možné vykonávať finančné sprostredkovanie a v jeho rámci ani sprostredkovanie dôchodkového sporenia, ani sprostredkovanie stavebného sporenia, ani sprostredkovateľskú činnosť na kapitálovom trhu, ani činnosť sprostredkovateľov na riešenie kolektívnych sporov.

 

46. Táto divízia zahŕňa veľkoobchod na vlastný účet alebo za odmenu alebo na základe zmluvy (sprostredkovanie obchodu) súvisiaci s tuzemským veľkoobchodným predajom ako aj s medzinárodným veľkoobchodným predajom (import/export).

Táto divízia vylučuje:

– veľkoobchodný predaj motorových vozidiel, karavanov a motocyklov, pozri 45.1, 45.4

– veľkoobchodný predaj príslušenstiev pre motorové vozidlá, pozri 45.31, 45.40

– prenajímanie a lízing tovaru, pozri časť 77

– balenie pevného tovaru a plnenie kvapalného alebo plynného obchodovaného tovaru do fliaš vrátane miešania a filtrácie pre tretie strany, pozri 82.92

47 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD

4701 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Maloobchod a veľkoobchod so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas (s bicyklami a náhradnými dielmi, s cyklistickým výstrojom, so športovým výstrojom, s horolezeckým výstrojom, so športovými odevmi a textilom, so športovou obuvou)

 

Táto divízia zahŕňa nákup a následný predaj (predaj bez transformácie) nového alebo použitého tovaru určeného predovšetkým najširšej verejnosti pre osobnú alebo domácu spotrebu resp. použitie, uskutočňovaný obchodmi, obchodnými domami, predajnými stánkami, zásielkovými obchodmi, podomovými obchodníkmi a pouličnými predavačmi, spotrebnými družstvami atď.

Maloobchod je klasifikovaný v prvom rade podľa miesta predaja (maloobchodný predaj v predajniach: skupiny 47.147.7; maloobchod mimo predajní: skupiny 47.847.9). Maloobchod v predajniach zahŕňa maloobchod s použitým tovarom (trieda 47.79). Maloobchod v obchodoch sa ďalej delí na špecializovaný maloobchodný predaj (skupiny 47.247.7) a nešpecializovaný maloobchodný predaj (skupina 47.1). Vyššie uvedené skupiny sa ďalej rozdeľujú podľa rozsahu predávaných produktov. Predaj mimo obchodov je rozdelený podľa formy predaja, ako sú predaj prostredníctvom stánkov a na trhoch (skupina 47.8) a iný maloobchodný predaj mimo predajní ako napr. zásielkový obchod, podomový predaj, nákup s donáškou, nákup prostredníctvom predajných automatov atď. (skupina 47.9).

Tovar predávaný v tejto časti je obmedzený na tovar obvykle nazývaný ako spotrebný tovar alebo maloobchodný tovar. Tovar, ktorý obvykle nevstupuje do maloobchodného predaja, ako napr. obilniny, rudy, priemyselné stroje atď. sem nepatrí. Táto divízia zahŕňa aj jednotky primárne zapojené do predaja širokej verejnosti, od výstavných sprostredkovateľov, výrobky ako sú napr. osobné počítače, kancelárske potreby, farbivo a rezivo, aj keď tieto výrobky nemusia byť určené pre osoby alebo domácnosti. Manipulácia, ktorá je obvyklá pri obchodovaní neovplyvňuje základný charakter sprostredkovania a môže zahŕňať napr. triedenie, oddeľovanie, miešanie a balenie.

Táto divízia zahŕňa aj maloobchodný predaj uskutočňovaný komisionármi a sprostredkovateľmi a činnosti maloobchodných aukčných (dražobných) domov.

Táto divízia vylučuje:

– predaj farmárskych výrobkov prostredníctvom farmárov, pozri divíziu 01

– výrobu a predaj tovarov, ktoré sú bežne klasifikované ako výroba v divíziách 10 32

– predaj motorových vozidiel, motocyklov a ich dielov, pozri divíziu 45

– obchod s obilninami, zrnom, rudami, surovou ropou, priemyselnými chemikáliami, železom a oceľou a priemyselnými strojmi a zariadeniami, pozri divíziu 46

– predaj potravín a nápojov na spotrebu v prevádzkach a predaj odnášanej potravy, pozri divíziu 56

– prenájom a požičiavanie spotrebného tovaru širokej verejnosti, pozri skupinu 77.2

SEKCIA  N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

77 PRENÁJOM A LÍZING

7701 Služby požičovní

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 

Požičiavanie športového tovaru a ošatenia

 

Táto sekcia N zahŕňa rôzne činnosti podporujúce bežné obchodné činnosti. Tieto činnosti sa líšia od činností uvedených v sekcii M, nakoľko ich prvotným účelom nie je poskytovanie špecializovaných vedomostí.

 

Divízia 77

Táto divízia zahŕňa prenájom a lízing hnuteľného a neinvestičného nehnuteľného majetku, vrátane celého radu hnuteľného tovaru, akými sú automobily, počítače, spotrebný tovar, priemyselné stroje a zariadenia, spotrebiteľom za pravidelnú úhradu nájomného alebo lízingových splátok. Divízia je ďalej rozdelená na: (1) prenájom motorových vozidiel, (2) prenájom

rekreačných a športových potrieb, osobných potrieb a vybavenia pre domácnosť (3) lízing iných strojov a zariadení, často používaných v obchodnej činnosti, vrátane ostatných dopravných prostriedkov a (4) lízing produktov intelektuálneho vlastníctva a podobných produktov.

Táto divízia zahŕňa len poskytovanie operačného lízingu.

Táto divízia vylučuje:

– finančný lízing, pozri 64.91

– prenájom nehnuteľností, pozri sekciu L

– prenájom zariadenia s obsluhou, pozri príslušné triedy podľa činností realizovaných s týmto zariadením, napr. stavebníctvo (sekcia F), doprava (sekcia H)

81 ČINNOSTI SÚVISIACE S ÚDRŽBOU ZARIADENÍ A KRAJINNOU ÚPRAVOU 

8101 Čistiace a upratovacie služby  

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 

Úpravu lyžiarskych tratí   Úpravu tenisových kurtov a športových plôch

 

Divízia 81 

Táto divízia zahŕňa zabezpečovanie množstva všeobecných podporných služieb, ako zabezpečenie kombinovaných podporných služieb v zariadeniach zákazníka, upratovanie interiéru a exteriéru všetkých typov budov, čistenie priemyselných zariadení, upratovanie vlakov, autobusov a lietadiel, vnútorné čistenie cestných a námorných tankerov, dezinfenkčné a hubiace služby pre budovy, lode, vlaky apod., čistenie fliaš, zametanie ulíc, odhadzovanie snehu a odstraňovanie ľadu, starostlivosť o okolie a údržbové služby a poskytovanie týchto služieb spolu s návrhom úpravy okolia a/alebo vybudovaním (t.j. zriadením) chodníkov, zádržných stien, prepážok, oplotenia, nádrží a podobných stavieb.

 

8130

Táto trieda zahŕňa:

– služby týkajúce sa výsadby, starostlivosti a údržby:

• parkov a záhrad pre :

• súkromné a nájomné domy

• verejné a obecné budovy (školy, nemocnice, administratívne budovy, cirkevné budovy atď.)

• verejné priestranstvá (parky, mestská zeleň, cintoríny atď.)

• priemyselné budovy a obchodné domy

• zelene pre:

• budovy (strešné záhrady, zeleň na fasádach, záhrady umiestnené vo vnútri budov atď)

• hlavné cesty, vlakové a električkové trasy, vodné komunikácie, prístavy atď.

• športové ihriská, detské ihriská a iné rekreačné parky (trávniky slúžiace na opaľovanie, golfové ihriská atď)

• stojatú a tečúcu vodu (nádrže, vlhké priestranstvá, rybníky, bazény, priehrady, vodné toky, zavlažovacie systémy)

– vysádzanie a záhradnícke práce s cieľom zabrániť hluku, vetru, erózii, oslneniu a viditeľnosti

Táto trieda vylučuje:

– pestovanie a výsadbu rastlín a stromov pre komerčné účely, pozri divízie 01, 02

– starostlivosť o stromy a lesný porast, pozri 01.30, 02.10

– udržiavanie územia v dobrých environmentálnych podmienkach pre poľnohospodárske použitie, pozri 01.61

– stavebné činnosti za účelom úpravy krajiny, pozri sekciu F

– krajinný dizajn a architektúru, pozri 71.11

SEKCIA  R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA 

90 TVORIVÉ, UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI

9001 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 

Prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia

Prevádzkovanie športových podujatí  vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné

Poznámka: Podľa § 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z. z.  športovým podujatím sa rozumie: súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovorekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry. Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. podujatie, ktoré sa nepovažujú za verejné:  ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú.

Sekcia R

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia 90

Táto divízia zahŕňa prevádzkovanie zariadení a poskytovanie služieb na uspokojenie záujmov zákazníkov v oblastiach kultúry a zábavy. Zahŕňa produkciu, propagáciu a účasť na živých predstaveniach, udalostiach, alebo výstavách určených pre verejnosť; poskytovanie umeleckých, tvorivých a technických skúseností na výrobu umeleckých produktov a živých

predstavení.

Táto divízia vylučuje:

– činnosť múzeí všetkých druhov, botanických a zoologických záhrad, ochrana historických pamiatok a činnosti súvisiace s prírodnými rezerváciami, pozri divíziu 91

– činnosť herní a stávkových kancelárií, pozri divíziu 92

– športové, zábavné a rekreačné činnosti, pozri divíziu 93

Niektoré jednotky, ktoré zabezpečujú kultúrne, zábavné a rekreačné zariadenia a služby sú zaradené do iných divízií ako napr.:

– výroba filmov a videozáznamov a ich distribúcia, pozri 59.11, 59.12, 59.13

– premietanie filmov, pozri 59.14

– rozhlasové a televízne vysielanie, pozri 60.1, 60.2

93 ŠPORTOVÉ, ZABAVNÉ A REKREAČNE ČINNOSTI

9301 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

Prevádzkovanie fitnescentra  Prevádzkovanie solária Prevádzkovanie kryokomôr (nemedicínska kryoterapia -poskytovanie kryoterapie celotelovou chladovou procedúrou pre regeneračný účinok) 

Prevádzkovanie sauny  Prevádzkovanie služieb kavitačného prístroja

Prevádzkovanie solária  Prevádzkovanie termomasážnych technických zariadení (masáže poskytované prostredníctvom termomasážnych technických zariadení)  Prevádzkovanie umelej soľnej jaskyne Prevádzkovanie športových zariadení: 

Prevádzkovanie atletických dráh a štadiónov       Prevádzkovanie bazénov a plavární  

Prevádzkovanie bowlingových dráh   Prevádzkovanie boxerských hál

Prevádzkovanie golfových ihrísk

Prevádzkovanie hál a štadiónov pre zimné športy    Prevádzkovanie pretekárskych dráh Prevádzkovanie strelnice    Prevádzkovanie štadiónov Prevádzkovanie tenisových kurtov

Poukazujeme na skutočnosť, že podľa sk nace 93.19 činnosti horských vodcov sú zaradené medzi Ostatné športové činnosti

 

V zákone č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon ide pri činnosti 

  • Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách ide o Ostatné viazané živnosti, pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 

A pri činnosti 

  • Horská sprievodcovská činnosť ide o Ostatné viazané živnosti, pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej

činnosti vydané Slovenskou asociáciou

horských sprievodcov § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení

zákona č. 274/2015 Z. z. 

Divízia 93

Táto divízia zahŕňa poskytovanie rekreačných, zábavných a športových činností (okrem činností múzeí, ochrany historických pamiatok, činností botanických a zoologických záhrad a správy prírodných rezervácií a činností herní a stávkových kancelárií).

Táto divízia vylučuje divadelné, hudobné a ostatné typy umenia a zábavy ako sú napr. živé divadelné a operné predstavenia, koncerty alebo tanečné vystúpenia ostatné typy scénickej tvorby, pozri divíziu 90.

93.1

Táto skupina zahŕňa prevádzku športových zariadení, činnosti športových tímov, klubov alebo samostatných športovcov, ktoré prezentujú svoju činnosť najmä na divákmi platených živých športových podujatiach, činnosti majiteľov pretekárskych áut, psov alebo koní atď., najmä tak, že ich nominujú do súťaží, špecializované činnosti športových trénerov pri príprave účastníkov

na športové podujatia a na súťaže, prevádzkovanie športových hál a štadiónov, ostatné činnosti súvisiace s organizáciou, podporou a riadením športových podujatí i.n.

 

93.11

Táto trieda zahŕňa:

– prevádzku športových zariadení (krytých, nekrytých, s miestami na sedenie alebo bez nich) ako sú:

• štadióny: futbalové, kriketové, pre pozemný hokej a rugby

• pretekárske dráhy pre preteky áut, psov alebo koní

• bazény a plavárne

• atletické dráhy a štadióny

• haly a štadióny pre zimné športy

• hokejové štadióny

• boxerské haly

• golfové ihriská

• bowlingové dráhy

– organizovanie a prevádzku športových podujatí vo vlastných krytých alebo nekrytých zariadeniach pre profesionálov alebo amatérov

Táto trieda tiež zahŕňa:

– riadenie a zabezpečovanie prevádzkového personálu týchto zariadení

Táto trieda vylučuje:

– prevádzku lyžiarskych vlekov, pozri 49.39

– prenájom rekreačných a športových potrieb, pozri 77.21

– činnosti fitness centier, pozri 93.13

– činnosti rekreačných parkov a pláží, pozri 93.29

 

93.12

Táto trieda zahŕňa činnosti športových klubov ( profesionálnych, poloprofesionálnych alebo amatérskych), ktoré poskytujú svojím členom príležitosť zapojenia sa do športových aktivít.

Táto trieda zahŕňa:

– prevádzku športových klubov:

• futbalových klubov

• bowlingových klubov

• plaveckých klubov

• golfových klubov

• boxerských klubov

• klubov zimných športov

• šachových klubov

• atletických klubov

• streleckých klubov atď.

Táto trieda vylučuje:

– činnosti individuálnych športových pedagógov a trénerov, pozri 85.51

– prevádzku športových zariadení, pozri 93.11

– organizovanie a prevádzku športových podujatí vo vlastných krytých alebo nekrytých zariadeniach pre profesionálov alebo amatérov, pozri 93.11

 

93.13

Táto trieda zahŕňa:

– činnosti fitnescentier a posilňovacích klubov a zariadení

Táto trieda vylučuje:

– činnosť individuálnych športových pedagógov a trénerov, pozri 85.51

 

93.19

Táto trieda zahŕňa:

– činnosti producentov a organizátorov všetkých druhov športových podujatí

– činnosti jednotlivých profesionálnych športovcov a atlétov, rozhodcov, porotcov, časomeračov atď.

– činnosti športových zväzov a riadiacich orgánov

– činnosti spojené s podporou športových podujatí

– činnosti závodísk (áut, koní, psov)

– prevádzku oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a lov

– podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov

– činnosti horských vodcov

Táto trieda vylučuje:

– prenájom športových potrieb, pozri 77.21

– činnosti športových škôl a táborov, pozri 85.51

– činnosti športových inštruktorov, učiteľov a trénerov, pozri 85.51

– organizovanie a prevádzku športových podujatí pre profesionálov alebo amatérov v krytých alebo nekrytých zariadeniach športovými klubmi s/bez ich vlastných zariadení, pozri 93.11, 93.12

– činnosti rekreačných parkov a pláží, pozri 93.29

9302 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  Diskotekársku činnosť Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)  Organizovanie kongresov a výstav Organizovanie módnych prehliadok Organizovanie rekreačných jázd na koňoch   Organizovanie športových akcií a podujatí Organizovanie tanečných zábav a diskoték Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí   Službu predvádzania autorských modelov

 

93.2 zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

Táto skupina zahŕňa širokú škálu jednotiek, ktoré prevádzkujú zariadenia, alebo poskytujú služby, aby uspokojili rôzne rekreačné záujmy ich zákazníkov. Patrí sem prevádzkovanie rôznych zariadení v lunaparkoch a vodných toboganov, zabezpečenie rôznych hier, predstavení, tematických výstav a prevádzka piknikových plôch.

Táto trieda vylučuje športové aktivity a divadelné umenie, hudobné a ostatné typy umenia a zábavy

 

93.29

Táto trieda zahŕňa činnosti spojené so zábavou a rekreáciou (okrem činností lunaparkov a zábavných parkov), ktoré nie sú zaradené inde:

– prevádzka mincových hracích automatov

– činnosti rekreačných parkov (bez ubytovania)

– prevádzkovanie zariadení súvisiacich s dopravou počas rekreácií, napr. prístavov súkromných lodí

– prevádzka lyžiarskych dráh

– prenájom potrieb slúžiacich na rekreáciu a oddych, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení

– trhy a prehliadky rekreačného charakteru

– služby poskytované na plážach, vrátane prenájmu zariadení ako kabín, skriniek alebo lehátok atď.

– prevádzkovanie tanečných parketov

Táto trieda tiež zahŕňa:

– činnosti producentov alebo manažérov živých podujatí okrem umeleckých alebo športových, zrealizovaných v alebo mimo zariadenia

Táto trieda vylučuje:

– prevádzkovanie lanoviek (pozemných, visutých), lyžiarskych vlekov, pozri 49.39

– plavby za účelom rybolovu, pozri 50.10, 50.30

– poskytovanie priestorov a zariadení na krátkodobý pobyt návštevníkov v rekreačných parkoch, lesoch a táboroch, pozri 55.30

– kempy pre obytné automobily, rekreačné kempy, lovecké a rybárske tábory, táboriská a kempy pozri 55.30

– diskotéky, pozri 56.30

– divadelné a cirkusové skupiny, pozri 90.01.

SEKCIA  S - OSTATNÉ ČINNOSTI

95 OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ

9501 Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť  V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 

Opravu a údržbu potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky:

Opravu a servis športových potrieb, bicyklov a náradia

 

 

S Táto sekcia zahŕňa činnosti členských organizácií, opravy počítačov a tovarov pre osobnú potrebu ako aj pre domácnosti. Tiež tu patrí množstvo činností osobných služieb, ktoré nie sú v klasifikácii zaradené inde.

 

94 Činnosti členských organizácií

Táto divízia zahŕňa:

– činnosti organizácií zastupujúcich záujmy špeciálnych skupín alebo šírenie ich myšlienok na širokej verejnosti. Tieto organizácie majú väčšinou členskú základňu, no ich z činnosti môžu mať úžitok aj nečlenovia. Hlavné rozdelenie tejto divízie je určené účelom, ktorému tieto organizácie slúžia, a to záujmom zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činným osobám

a vedeckej obci (skupina 94.1), záujmom pracovníkov (skupina 94.2) alebo šírenie náboženských, politických, kultúrnych, vzdelávacích činností alebo predstáv o rekreácii (skupina 94.9).

94.11

Táto trieda zahŕňa:

– činnosti organizácií, záujmy členov ktorých sa zameriavajú na rozvoj a prosperitu podnikov najmä v oblasti podnikania alebo obchodu, vrátane poľnohospodárstva alebo sa zameriavajú na ekonomický rast a klímu konkrétnej geografickej oblasti alebo politickej podskupiny bez ohľadu na oblasť podnikania

– činnosti federácií takýchto asociácií

– činnosti obchodných komôr, spolkov alebo podobných organizácií

– šírenie informácií, zastupovanie pred vládnymi organizáciami, vzťahy s verejnosťou a pracovné vyjednávania podnikateľských a zamestnávateľských organizácií

Táto trieda vylučuje:

– činnosti odborových organizácií, pozri 94.20

 

94.20

Táto trieda zahŕňa:

– podporu záujmov organizovaných zamestnaneckých a odborových pracovníkov

Táto trieda tiež zahŕňa:

– činnosti asociácií, ktorých členovia sú pracovníkmi so záujmom predovšetkým o zastupovanie ich názorov týkajúcich sa platovej a pracovnej situácie a ich spojené konanie prostredníctvom organizácie

– činnosti jednotlivých oborov v závodoch alebo odborov zložených z pridružených pobočiek a pracovných organizácií zložených z pridružených odborov na základe obchodu, regiónu, organizačnej štruktúry alebo iných kritérií.

Táto trieda vylučuje:

– vzdelávanie poskytované týmito organizáciami, pozri divíziu 85

 

94.9

Do tejto skupiny patria činnosti útvarov (okrem podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, profesijných organizácií, odborových organizácií a cirkevných organizácií), ktoré podporujú záujmy svojich členov.

 

94.99

Táto trieda zahŕňa:

– činnosti organizácií, ktoré nie sú priamo pridružené k politickej strane a ktoré napomáhajú veci verejnej prostredníctvom verejného vzdelávania, politického vplyvu, zhromažďovania finančných prostriedkov atď.:

• občianske iniciatívy alebo protestné hnutia

• environmentálne a ekologické hnutia

• organizácie podporujúce spoločenstvo a vzdelávacie služby, i.n.

• organizácie na ochranu a zlepšenie zvláštnych skupín, napr. etnických a menšinových skupín

• združenia s vlasteneckými cieľmi, vrátane asociácií vojnových veteránov

– spotrebiteľské asociácie

– automobilové asociácie

– asociácie s účelom spoločenského zoznámenia ako napr. rotary kluby, klubovne atď.

– mládežnícke združenia, združenia mladých ľudí, študentské asociácie, kluby a spolky, atď.

– asociácie na vykonávanie kultúrnej alebo rekreačnej činnosti alebo hobby (iných ako šport alebo hry), napr. kluby poézie, literárne a knižné kluby, historické kluby, kluby záhradkárov, filmové a fotografické kluby, hudobné a umelecké kluby, remeselné a zberateľské kluby, spoločenské kluby, karnevalové kluby atď.

Táto trieda tiež zahŕňa:

– udeľovanie dotácií členskými alebo inými organizáciami.

Táto trieda vylučuje:

– charitatívne činnosti ako získavanie finančných prostriedkov alebo iné podporné činnosti zamerané na sociálnu prácu, pozri 88.99

– činnosti profesionálnych umeleckých skupín alebo organizácií, pozri 90.0

– činnosti športových klubov, pozri 93.12

– činnosti profesijných združení, pozri 94.12

 

95

Táto divízia zahŕňa opravu a údržbu periférnych zariadení ako napr. osobných počítačov, notebookov, počítačových terminálov, skladovacie zariadenia a tlačiarne. Zahŕňa sa tu aj oprava komunikačných zariadení ako napr. faxy, obojsmerné vysielačky a spotrebiteľská elektronika ako napr. rádiá a televízory, domáce a záhradkárske potreby ako napr. kosačky na trávu a dúchadlá, obuv a kožený tovar, nábytok a domáce zariadenie, oblečenie a doplnky oblečenia, športový tovar, hudobné nástroje, predmety spojené so záľubami a iné osobné potreby a potreby pre domácnosti.

Táto divízia vylučuje opravu zdravotného a diagnostického zobrazovacieho zariadenia, nástroje na meranie a prieskum, laboratórne zariadenia, radarové a sonarové vybavenie, pozri 33.13.

 

95.29

Táto trieda zahŕňa opravu osobných potrieb a potrieb pre domácnosti:

– opravu bicyklov

– opravu a výmenu oblečenia

– opravu športového tovaru (okrem športových zbraní) a tovaru pre táborenie (kempovanie)

– opravu kníh

– opravu hudobných nástrojov (okrem organov a historických hudobných nástrojov)

– opravu predmetov spojených so záľubami

– opravu ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

– ladenie pianín

Táto trieda vylučuje:

– opravu ručných nástrojov, pozri 33.12

– opravu športových a rekreačných zbraní, pozri 33.11

 

 

 

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400