Živnosť

 • 1.

  Určenie predmetu podnikania (činnosti) živnostníka

  V prvom rade sa musí každý budúci podnikateľ rozhodnúť, v čom chce podnikať, t. j. čo bude náplňou jeho práce, akú činnosť bude vykonávať. V súvislosti s tým si musí zistiť podmienky potrebné pre získanie živnosti konkrétneho druhu. Ako už bolo vyššie uvedené na Slovensku je možné prevádzkovať tri druhy živností (voľné, remeselné a viazané). Zoznam remeselných živností sa nachádza v prílohe č. 1 živnostenského zákona a zoznam viazaných živností v prílohe č. 2. Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2. Ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR. Netreba zabúdať na to, že len pri voľnej živnosti sa nevyžaduje odborná alebo iná spôsobilosť.

  Príklad: Jana chce byť kaderníčkou a otvoriť si vlastné kaderníctvo spojené s kozmetickým salónom (remeselná živnosť). Na vykonávanie tohto druhu živnosti musí okrem všeobecných podmienok spĺňať aj osobitné podmienky (napr. vzdelanie, kurzy, prax). Pokiaľ tieto podmienky spĺňa, ako predmet podnikania si zvolí napríklad kadernícke, kozmetické a pedikérske služby, obchodnú činnosť súvisiacu s výkonom jednotlivých činností, vlásenkárstvo a výroba parochní, prípadne ďalšie.

  Rada: Veľa podnikateľov si chce dať do predmetu živnostenského podnikania čo najviac rôznych druhov činností. Treba však myslieť na to, že v dôsledku toho môže podnikateľ vyzerať aj nedôveryhodne.

 • 2.

  Určenie miesta podnikania a prevádzky

  Miesto podnikania je adresa, ktorá sa zapisuje do živnostenského registra. Pri fyzických osobách je to spravidla adresa trvalého bydliska, prípadne iná adresa, ktorú si živnostník zvolí.

  Prevádzkareň je miesto, kde sa vykonáva podnikateľská činnosť (napr. kozmetický salón, predajňa). Prevádzkareň je potrebné si zriadiť vtedy, ak predmet živnosti vzhľadom na jeho charakter nebudete možné vykonávať z domu, t. j. z adresy trvalého bydliska (napr. z hygienických dôvodov).

 • 3.

  Určenie obchodného mena (názvu živnosti)

  Výber obchodného mena je dôležitým krokom pri zakladaní živnosti v roku 2019, pretože je to názov, pod ktorým sa živnostník alebo firma navonok prezentuje. Ide o názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva všetky právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

  Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania.

  Obchodné meno živnostníka je spravidla jeho meno a priezvisko. Ku tomu si však môže pripojiť dodatok, ktorý odlíši jeho osobu alebo druh jeho podnikania.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400