• Doma
  • Živnosť vs. s.r.o.

Živnosť vs. s.r.o.

Výhody živnosti Výhody s.r.o.
rýchly a lacný proces založenia obmedzené ručenie
možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov lepší a dôveryhodnejší imidž (budí dojem väčšieho a serióznejšieho podnikateľa pre obchodných partnerov a potenciálnych zamestnancov)
ľahšia administratíva (vedenie jednoduchého účtovníctva, prípadne žiadneho pri uplatnení paušálnych výdavkov) odvodové zaťaženie sa dá optimalizovať
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu rovná daň z príjmu bez ohľadu na dosiahnuté príjmy
oslobodenie od platenia sociálnych odvodov počas prvého roka  
možnosť pozastavenia podnikania  
jednoduchý proces ukončenia  
možnosť získania príspevku na podnikanie od úradu práce (po splnení zákonných podmienok)  

 

Nevýhody živnosti Nevýhody s.r.o.
neobmedzené ručenie dlhší a drahší proces založenia vrátane potreby vypracovania zakladateľských dokumentov
zdravotné a sociálne odvody závisia od výšky príjmu náročnejšia a drahšia administratíva (povinné vedenie podvojného účtovníctva)
menej dôveryhodný imidž (pre obchodných partnerov môže budiť dojem malého podnikateľa) komplikovanejší proces ukončenia
     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400